Smittsamma sjukdomar som i omgångar orsakat massdöd över hela världen, var fram till 2009/10, enligt WHO, det som kännetecknar en pandemi. Mest kända pandemi är Digerdöden, en infektionssjukdom med dödlig utgång. Under 1300-talet drabbade den var tredje europé. Man tror att digerdöden uppstod i samband med miljö- och klimatförändringar och av undernäringen till följd av kriget.

1749, i en kombination av missväxt och tarmsjukdomen dysenteri, miste 5,3 % av svenskarna livet. 1857 drabbades fattig-Sverige åter av dysenteri och ytterligare en tarmsjukdom, Kolera, till följd av urbaniseringen och smutsigt vatten. Den stoppades först när avloppen slöts och hygienen förbättrades.

Spanska sjukan kom till Europa med de amerikanska soldaterna. 34 000 svenskar dog i lungsjukdomen som bröt ut i Sverige 1918, i samband med första världskriget. Uppskattningsvis dog minst 3 till 6 % av världsbefolkningen. Det gjorde den till den sjukdom som skördat flest liv i mänsklighetens historia, det motsvarar 10-20 % av de infekterade. De flesta unga vuxna utan andra underliggande sjukdomar.

Med nya handelsvägar österifrån kom influensor som drabbade även medelålders svenskar – I Asiaten som härjade 1957 dog mellan 1 och 4 miljoner människor, medan den återkommande Hongkong-influensan 1968 dödade en miljon människor, varav
3 000 i Sverige, främsta dödsorsak var lunginflammation. Samtidigt var rökningen i Sverige som mest utbredd. Varannan man och 10 % av kvinnorna rökte. Talen varierar beroende på vilket land man använder som källa.

2006 beräknades 10 % av svenskarna ha uppmärksamhetsstörningen Adhd, främst pojkar i åldrarna 5 till 12 år. Läkemedelsbolagens kampanjer för förskrivning av centralstimulantia till såväl vuxna som svenska skolbarn tog fart. Samma år kom Fågelinfluensan till Sverige, främst via fågelindustrin och kyckling. Smittan påverkade andnings- eller matsmältningssystemet. Människor smittades endast i undantagsfall, men bland dessa var dödligheten mycket hög. Rädslan för mutationer och hybrider var stor, för att det då även skulle kunna spridas mellan människor, vilket försvårar möjligheten att utveckla vaccin. Massnödslakt av misstänkta djurbesättningar pågår fortsatt med jämna mellanrum.

2007 godkände EU ett prototyp-vaccin för att snabbt kunna utveckla och producera vaccin för aktuell virusstam. Sverige bestämde sig för att sluta avtal med det börsnoterade engelska läkemedels- och sjukvårdsföretaget Glaxo Smith Kline samma år, för att garantera tillgången. Företaget forskar och framställer läkemedel mot infektioner och sjukdomar i det centrala nervsystemet, andningsorganen, metabolismen, samt flertalet vacciner.

Två år efter avtalet, 2009, fastslog världshälsoorganisationen, WHO, att Svininfluensan, orsakad av viruset A(H1N1), utvecklats till en pandemi och Glaxo Smith Klines snabbframtagna vaccin Pandremix rullades ut. Men Svininfluensan utvecklades aldrig till en pandemi. Vaccinet framkallade 200 fall kopplade till narkolepsi och 27 dödsfall. Kritiken växte mot WHO:s pandemivarning. USA stoppade vaccinet efter 53 inrapporterade dödsfall. Svenska representanter för stat och landsting deklarerade i en debattartikel i Dagens Nyheter, att de ändå tänker agera likadant nästa gång WHO kommer med en pandemi varning.

Övriga säsongsinfluensor har kommit och gått. De har kunnat ge en del besvär men har i grunden inte varit farliga för den som inte tillhör en riskgrupp, är äldre eller drabbad av en underliggande allvarlig sjukdom. Dessa riskgrupper var tidigare de som uppmanades att vaccinera sig mot influensa. Sverige har vaccinerat i förebyggande syfte mot virusinfektioner som den mycket smittsamma barnsjukdomen Mässlingen som orsakar flest dödsfall i världen. Tjugo miljoner människor drabbas årligen av inflammationer i luftvägarna och röda hudutslag. Vaccineringen sker redan vid 1,5 års ålder eftersom de flesta som infekteras och dör av sjukdomen är under fem år. Jag hade själv Mässlingen när jag var så liten. 0,2-10 % drabbas, de flesta lider av undernäring. Främst drabbas människor i utvecklingsländer i Afrika och Asien. Till skillnad från de flesta andra barnsjukdomar ger Mässlingen inte garanterad livslång immunitet men det är sällsynt att man drabbas en andra gång. En andra dos av vaccin ges i samband med skolstart. Hos en vuxen kan obehandlad Mässling leda till döden. 

2010 ändrade WHO kriterierna för pandemi, från att baseras på dödlighet till att baseras på smittspridning. Något som kritiserats av bland annat epidemiologer, immunologer och läkare. Med ökad urbanisering ökar så klart smittspridning. Desto fler i barngrupperna, skolklasserna eller människor på stora inomhusarenor som shoppingcenters, desto snabbare spridning.

När Corona klassades som en pandemi 2020, var Sveriges strategi att hålla samhället öppet för att uppnå flockimmunitet, eftersom det anses vara det bästa skyddet. Statistiken visade att de äldre och sköra med bakomliggande sjukdomar drabbades värst av viruset. Kritiken var hård när det visade sig att smittskyddsåtgärder inte vidtagits på de äldreboenden och sjukhus som hade hög dödlighet och mot den förändring av paliativ vård som genomfördes, det vill säga att de äldres mediciner, kosttillskott och andra nödvändigheter drogs in, vilket ledde till överdödlighet våren 2020. Dessa äldre behandlades som några som skulle dö, medan anhöriga av smittskäl inte tilläts vaka vid deras sida. Frågan är om det inte vore mer humant att uppfylla de äldre som önskar, dödshjälp istället, efter att alla andra folkhälsoinstitutet provats som dagliga promenader, aktiviteter utifrån ork och hälsosam mat lagad från grunden och låta de som kan laga den tillsammans. Avsaknad av skyddsutrustning och den höga omsättningen av lågavlönade, lågutbildade timvikarier riskerar att sprida både okunskap, kommunikationssvårigheter och därmed smitta mellan olika boenden, vårdinrättningar och skolor. Hur kan Sverige som omtalar sig som ett rikt land ens låta gamla människor ligga i blöta blöjor.

Två år in i Covid bestämmer sig Sverige för att den friska delen av befolkningen, den som troligen redan bildat en naturlig T-cells-immunitet, ska vaccineras. Samtidigt tar man bort de fria antikroppstesterna som kan påvisa om en persons immunförsvar bildat egna antikroppar mot viruset, vilket studie efter studie visat ger det starkaste och säkraste skyddet. Vaccinerade har visat sig kunna vara både smittbärare och mottagliga för Covid, men ingen obligatorisk testning gjordes vid Sveriges gränser. Ingen uppmanade resenärerna att testa sig. I en intervju med Sveriges Radio efter att restriktioner åter införts, anser resenärerna att de inte ska behöva testa sig vid ankomst eftersom de har genomgått tre vaccinationer. Flera länder i Europa har infört en fjärde vaccinering med motiveringen att den ska skydda mot den senaste mutationen.

Svenska myndigheterna uppger att modern medicinsk forskning gjort det möjligt att på ganska kort tid ta fram stora mängder vaccin, men virusmutationer ligger fortsatt bortom mänsklig kontroll. Ett nytt pandemiskt virus konkurrerar ofta ut tidigare säsongsinfluensavirus och etablerar sig efter några år som som en variant av en säsongsinfluensa. Samtliga studier visar att det framtagna snabbvaccinet endast verkar i sex månader, en extremt kort verkningstid för ett vaccin. Enligt läkemedelsföretagens avtal med EU är vaccinen endast villkorligt godkända. Det saknas långtidsstudier. Sverige har mer än 85 000 anmälningar om biverkningar, varav mer än 7 000 av allvarlig art. Det är fler biverkningar än alla andra vacciner tillsammans. Därtill kommer 300 dödsfall, i USA är antalet 19 000.

Sverige har en hög vaccinationsgrad med ett sannolikt högt antal som hunnit uppnå flockimmunitet. Varför erbjuds inte Svenska medborgare kontinuerliga tester för att säkerställa vilka som innehar immunitet? I Italien innefattar vaccinpassen även dem som haft covid och därmed anses inneha immunitet. Oavsett metod förhindrar de i sig inte smittspridning men ska skydda mot allvarlig sjukdom. Följaktligen är vaccinpass inte ett säkrare skydd mot smittspridning. Däremot berättigar vaccinpassen vaccinerade att resa mer eller mindre fritt, utan obligatoriskt covid-test vid ankomst i alla länder. Det betyder att resenärer kan gå från ett evenemang ena dagen för att flyga vidare till nästa dagen efter, utan karantän, utan att behöva testa sig, medan de som kan påvisa att de haft Covid eller som har ett nytaget negativt Covid-test, stängs ute.

Studie efter studie visar att naturlig immunitet har bättre och längre skydd än vaccin. Ett vaccinpass säger ingenting om huruvida du är smittbärare eller inte. FHM menar att det är för tidigt att jämföra vaccinationsskydd med naturligt skydd. De hävdar också att det naturliga skyddet förstärks av vaccination, trots att all vetenskaplig forskning visar att en genomgången infektion ger en naturlig immunitet och är det som skyddar bäst, inte vaccinet. FHM förlitar sig på WHO:s Rob Butlers uttalande om att massvaccinering är nödvändigt. WHO finansieras delvis av Bill och Melinda Gates foundation, vilken har intressen i vaccinföretag eftersom fonden skänker stora summor även till vaccinutvecklare. Under de senaste två decennierna har Gates upprepade gånger förespråkat en folkhälsopolitik som stärker företags rätt att utesluta andra från att producera livräddande läkemedel men också att låta Gates Foundation själva förvärva betydande immateriella rättigheter utöver att styra det globala hälsosamfundet, snarare än patentfri teknikdelning. Gates försökte förra året övertyga Oxford University om att inte öppna upp licensen för sitt vaccin. Gates nyttjade sin donation på 750 miljoner dollar till universitetet för vaccinforskning – även om dess vaccin utvecklades i ett offentligt finansierat labb. Så småningom sålde Oxford ensamrätten för produktion till AstraZeneca, utan garanti för låga priser, vilket ger en potentiell möjlighet till vinst. EU-kommissionens ordförande Ursula Von de Leyens man, Heikko Von de Leyen, är sedan december 2020 medicinsk chef för det börsnoterade amerikanska bioteknikföretaget Orgenesis. De har åtagit sig att påskynda kommersialiseringen och transformeringen av leverans av cell- och genterapier (CGT) och att sänka kostnaderna för dessa. Orgenesis har en cellbaserad vaccinplattform inriktad på allvarlig akut respiratoriskt syndrom, coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som orsakar COVID-19, men också andra virussjukdomar. När hans fru i EU-kommissionen uttalar att det är dags att diskutera obligatorisk vaccinering borde FHM fråga vad dessa uttalanden, som går emot såväl Nürnbergkonventionen, Helsingforskonventionen, Europakonventionen som Barnkonventionen och som flera av våra mänskliga rättigheter bygger på.

Vikten av att avtalen mellan EU och läkemedelsföretagen offentliggörs kan inte nog understrykas. Motsatsen var det som kritiserades i samband med WHO:s utlysande av Fågelinfluensa som pandemi 2009, vilken aldrig blev någon pandemi. Inför framtagandet av pandemilagen uppskattade beredande instanser dödligheten till 2 %, men den ligger i Europa i intervallet 0.15-0.30 %. Vaccinpassen strider dessutom mot grundlagen. Enligt FN uppskattades redan februari 2021 att minst 2.5 miljoner människor dött till följd av restriktioner som införts globalt, främst kvinnor och barn. Österrike blir först ut att tillåta att vaccinmotståndare döms till fängelse.

Före pandemin basunerades det ut att underskott rådde, med ytterligare nedskärningar som följd på sjukhusen i region Stockholm och Västra Götaland. Nedskärningar som det i åratal varnats för konsekvenserna av. Ändå redovisar flera berörda regioner överskott. Varför investerades inte överskotten i sjukvården när den går på knäna om nu restriktionerna bygger på sjukvårdens belastning? Region Stockholm drivs numer som ett börsbolag med 14 år av obrutna överskott och en rekordvinst för 2020 på 5,8 miljarder kronor. 2019 gjorde Region Västra Götaland en vinst före finansiella poster på 336 miljoner medan Sahlgrenska sjukhusets besparingsprogram på 350 miljoner kronor genererade ett underskott på över 70 miljoner.

Regionpolitikerna beslutar varje år om hur skattepengarna ska fördelas i och med budgeten i fullmäktige i juni. Därefter har regionens verksamheter ett drygt halvår på sig att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Gör man inte det blir det underskott. Gör man inte av med sina pengar blir det överskott. I en sådan modell är det politiska ansvaret tydligt. Politiska prioriteringar, satsningar och neddragningar beslutas av de folkvalda. Nu ser det inte längre ut så. Politikerns jobb har blivit att avtala med sina egna verksamheter om priser för olika typer av utförd vård och andra tjänster i ett köp- och säljsystem. I Stockholm kallas det för sjukhusavtal och innebär att sjukhusen istället för en budget, baserad på kostnader för personal och lokaler, får en del av ersättningen baserad på hur mycket vård som utförs, hur sjukhusen utvecklar sin verksamhet och hur de når uppsatta mål. I det ingår inga reserver för att möta eventuella pandemier.

Motsvarande modeller finns i till exempel Västra Götaland, där de kallas Vårdöverenskommelser. I en granskning av regionens egna revisorer i maj 2019, gavs kraftig kritik för att den ”inte är ändamålsenlig och inte ger de förutsättningar avseende tydlighet i styrning och ledning som är rimliga för nämnder och styrelser för att de ska kunna ta det ansvar som förväntas av dem från regionfullmäktiges sida”.

När politiken står tillbaka eller använder modeller politikerna inte har kontroll på, övervältras ansvaret på personalen ute i verksamheterna. De som redan kämpar med så dåliga villkor och förutsättningar att det är svårt att rekrytera personal. Min granne, som är läkare, tvingades länge sitta i ett ombyggt soprum utan fönster.

När Region Stockholm hade behov av extra läkemedel och utrustning på grund av pandemin, valde man att ta fram ett resultat på 5,8 miljarder i vinst, istället för att ta av överskottet. Irene Svenonius (m) startar en fond för insamling av pengar från allmänheten, för att svara mot ett ”enormt tryck” att skänka pengar. Det gav 146 339 kronor. Vad det kostade att dra igång och driva fonden är en relevant fråga, likaså varför Sverige nu har minst IVA platser i EU, igen.

De folkvalda måste och ska kunna påverka hur skattepengarna används och vi medborgare måste kunna ställa våra folkvalda till ansvar. Budgetprocessen behöver förenklas och vara helt transparent så att det blir tydligare för både medborgare och verksamhet hur mycket pengar som kommer att finnas under hela kommande budgetår och vad som finns av krisreserv. Verksamheterna behöver få en budget som baseras på deras kostnader istället för på en konstruerad intern prismodell.

Priser på vaccin och annan skyddsutrustning ska inte skena. Med ytterligare aviserad prishöjning inför den tredje dosen, tillsammans med en redan nedmonterad reservkapacitet, har Sverige med EUs lägsta antal IVA platser, återigen dålig beredskap för en ny våg. Det är inhumant att restriktioner bygger på sjukvårdens begränsade kapacitet, när dem som styr sjukvården samtidigt aviserat 6 miljarder i vinst. Det är inhumant att gamla och sjuka lämnas att dö utan sina anhöriga, att barn och unga isoleras.

Isolering, stillasittande och livsstilsrelaterade sjukdomar orsakade redan före Covid två av tre dödsfall.

Livsstilsrelaterade sjukdomar förkortar i genomsnitt livet med 14 år. Bara av rökning dör årligen 7 miljoner människor i världen, närmare en miljon av dem röker inte ens själva. Jag klandrar inte dem som fastnar i livstilsrelaterade laster. Jag klandrar dem som utstuderat planerar, producerar, säljer och som banar väg för dessa laster. Som amerikanska hälsoinstitutet, när de gick ut och sa att rökning inte var farligt. Den obligatoriska skolan som inrättade rökrutor på minderårigas skolgårdar och de sociala mediajättarna som nu står på de anklagades bänk, för att via algoritmer styra informationen som delar människor i olika läger. För att de inte stoppar flödet av det som pådyvlas unga människor som enligt deras egna rapporter orsakar unga hälsoproblem. För att de inte ens när det uppdagas ger några löften om verklig förändring.

På 50-talet, när min mamma var 13 år kom Neurosedynkatastrofen till Sverige, sprungen ur ett läkemedel mot oro och sömnsvårigheter, marknadsförd som ofarlig för gravida, under en mängd olika namn, bland annat av Astra. Länge tystades allvarliga biverkningar i form av gravt missbildade barn, medan barnen gömdes undan. Sedan dess har läkemedelsskandaler avlöst varandra. Practice Fusion fick till exempel 10 miljoner för att ta fram ett riggat journalsystem, designat för att främja föreskrivningen av beroendeframkallande opiodläkemedel, samtidigt som läkemedelsbolaget som beställt systemet kunde öka sin vinst med 10 miljoner på förskrivningen. Det har haglat fällande domar i USA under 2000-talet. Jättar som Johnson & Johnson gör vinster om flera miljarder på enskilda läkemedel, ofta genom sina dotterbolag. De senaste tio åren har priserna på livsnödvändiga mediciner mot till exempel cancer skjutit i höjden, precis som andra vaccindosen.

I USA 2019, gick sjukhusen samman med ideella stiftelser för att tillverka livsnödvändiga läkemedel till självkostnadspris. 2021 dömdes tre apotekskedjor i USA för att ha skadat allmänheten genom att sälja stora mängder av opiater som sedan sålts vidare på den svarta marknaden i den så kallade Opiadkrisen. 2020 införde Sverige en reglering som begränsar uttag av läkemedel. 35.6 miljarder beräknas läkemedelskostnaderna till i Sverige 2024, exklusive egenutgifter, bara i Sverige.

Var är de som ställer frågor om varför människor mår allt sämre, var är politikerna som förespråkar massiva folkhälsoinsatser. Var är de som vågar sätta ner foten mot ungas ohälsa, den har blivit en epidemi, precis som ensamheten och bristen på civilkurage. Låt oss rösta om varje avreglering när vi står inför den och låt oss ha möjlighet att lägga in veto när så behövs. Hur svårt kan. Det vara att ge svenska folket en oberoende omröstningsplattform, där man även kan se vad de olika riksdagsledamöterna röstar. Nu när partierna anklagar varandra för att rösta annorlunda än de utger sig för.

Text och foto: Lotte Johansson
Journalist och Ansvarig utgivare

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!