Viktor Morawski, upphandlingschef sedan sex månader på Värmdö kommun, bjöd in Värmdös företagare till en utbildningslunch i torsdags, för att informera om kommunens upphandlingsprocess. Morawski är advokat, och har tidigare arbetat som upphandlingschef i Järfälla 2009-2012 och Nynäshamn-Haninge 2012-2015, inom ramen för Södertörns upphandlingsnämnd, vilken samlade de tyngsta politikerna. Lite skämtsamt säger Morawski att han upplever att politikerna på Värmdö kan ha en del synpunkter. 

Morawski kommer närmast från Stockholm stad, där han var administrativ chef för socialförvaltningen maj 2020- april 2021, med ansvar för upphandling. En tjänst han fick efter att han arbetat som chef för Miljöpartiets riksdagskansli i fyra år. Året innan, 2015, hade han särskilt ansvar för justitieutskottet, som bereder ärenden som rör rättsväsendets olika myndigheter; domstolarna, åklagarväsendet, polisväsendet, kriminalvården, ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt för konstitutionsutskottet som granskar att regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. I det ingår att granska de folkvalda riksdagsledamöternas anmälningar. I en intervju i Upphandling24, uppger Morawski att han arbetade väldigt nära de beslut som togs för att styra Sverige. 

När han sedan återgick till upphandlingar igen, denna gång i Värmdö kommun. En kommun som ligger i tvist gällande upphandling av hemtjänsten, som styckats upp i tre olika områden, inget av bolagen har velat ha den del av skärgården, där avstånden är längre. Trots valfrihetsparollen ska inte de gamla själva kunna välja hemtjänst längre. På öarna och på Djurö blir hemtjänsten kommunal, medan Saands Service omsorg AB tilldelas ett område och Attendo Sverige AB ett annat, såvida inte den lokala aktören som tvingas lämna över sina kunder, får rätt i Förvaltningsdomstolen. Att Attendo varit involverad i fler skandaler verkar inte vara något som vägs in. I Stockholms området pågår just nu 129 tvistemål.

Till Upphandling24 uppgav Morawski ”att han till Värmdö tar med sig en stor förståelse för hur politik fungerar och de utmaningar som finns, för att klara det politiska uppdraget” och hur han som tjänsteperson bäst kan stödja politikerna till bra beslut. Han kan även tänka sig att kandidera som politiker igen till nästa val den 22 september 2022. 

Under ”upphandlingsskolan” berättar Morawski att de är nio som arbetar på upphandlingsenheten men eftersom Värmdös befolkning fördubblats sedan 1990, till 46 000 invånare, växer också behovet av upphandlingar. Upphandlingsenheten som är en del av ekonomienheten, rekryterar främst internt, från enheten som granskar avtalen. Jag undrar hur bolag som innehar upphandlade kontrakt utvärderas. Morawsky berättar att Värmdö kommun traditionellt varit dåliga på uppföljning, att man helt enkelt inte mäktat med det, att de inte heller har någon plan för det i nuläget, trots att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gått ut och varnat om den ökande korruptionen i Sverige. SKR tillhandahåller utbildningar och material mot korruption. Morawsky, trots sin gedigna erfarenhet av upphandlingar på olika nivåer, urskuldar sig med att han inte varit så länge på Värmdö. Jag lyfter även korruptionen i Sydafrika, där utländska företag lyckades tömma statskassan men inte heller det, är något Marowski känner till, trots hans gedigna erfarenhet av upphandling på olika nivåer. Svenska storbolag är sedan länge representerade i Sydafrika. Däremot är en marknadsförare och en upphandlingscontollerpå väg in i Värmdös enhet för upphandling. 

Marowski presenterar kommunens avgiftsfria digitala upphandlingsverktyg samt det nationella, eAvrop som bevakar upphandlingar i offentlig sektor. Där kan företag mot en avgift prenumerera på önskade områden. De får då en ping vid aktuella upphandlingar. De senaste månaderna har 20 561 upphandlingar utannonserats i Sverige. Genom information på Alla Bolag ser jag att upphandlingsverktyget eAvrops styrelse har 52 aktiva styrelseuppdrag och 42 avslutade. De i sin tur ingår i investmentbolaget Pamir Invests koncernstruktur tillsammans med forna konkurrenten Primona (Kommers), vars styrelse har 52 aktiva styrelseposter och 51 tidigare. Den ansvarige revisorn från Deloitte har 336 tillsynsbefattningar. Primonas VD har tidigare uppgivit att offentlig upphandling genomgår en digitalisering och att de sett ett stort behov av att hjälpa den privata sektorn att digitalisera sin upphandling. Huruvida ett bolag som har så många tentakler ute mot olika bolag, ska undvika jäv, är inget Värmdös enhet för upphandling reflekterat över. En lokal IT-företagare frågar varför inte de som Värmdö företagare bjudits in tidigare. De bor ju här och det blir både billigare och mindre transporter. Marowski svarar att kommunen nu ska bli duktigare på att bjuda in till träffar med företagarna. 

Som tjänsteman har bland andra Marowski kunnat bereda upphandlingar och som politiker kunnat fatta beslut. Så länge beslutet som lagts om att återinföra Tjänstemannaansvaret som avskaffades 1976, verkställs, finns inget straffansvar, det gäller nämligen inte för riktlinjer. 2013 röstades ett återinförande ner. 2018 lyckades Riksdagen rösta igenom att tjänstemannaansvar ska införas i offentlig förvaltning men Regeringen har ännu inte agerat. 2019 /2020 ifrågasätts i en enskild motion, varför regeringen inte genomfört detta. Under tiden fortsätter utförsäljningar av offentliga verksamheter, byggnader och mark, medan strandskydd och skogen nu står på tur, i förhandlingarna om makten.


Jag blir nyfiken på advokatfirman Delphi som Morawski arbetat för. En sökning på Delphis VD, visar att denne toppar Delphis styrelse med 14 aktiva styrelseuppdrag och 74 tidigare avslutade. Aktiv i bland annat Advokatfirman Delphi Kommanditbolag, Advokatfirman Delphi i Stockholm AB, Advokatfirman Delhi AB, Advokatfirman Aversten AB, Advokatfirman Stefan Erhag AB, A.L Advokat AB och holdingbolag med revisorer som KPMG, där en enskild ledamot har haft 15 304 styrelseuppdrag, förutom de 1227 uppdrag han nu är aktiv i. I Ernst & Young, med tillsynsuppdrag innehar 1325 tidigare uppdrag och 302 aktiva befattningar. Varav ett i Cevian Capital, ett rådgivnings- och skötselföretag, verksamma i flera olika länder. Omskrivna för stora och spektakulära investeringar i stora svenska företag, sk corneraffärer där man blockerar stora aktieägares möjlighet att besluta och på så sätt, kunnat driva igenom förändringar mot större utdelning, med fokus på det som ger snabb avkastning. Ofta har Cevias stora inflytande aktivt medverkat till uppstyckning och slakt av företag, för att få ut mer pengar ur affären. Cevianmannen 2007, är det mest omtalade målet om insiderhandel för egen vinning och för att inte ha redovisat kapitalvinster. Skattebrottet undanröjdes däremot, eftersom han fått ett skattetillägg och kunde då enligt lagen inte dömas. I somras dök han upp igen som en av ägarna bakom Sozab som utvecklar spel för mobiler och plattor. Cevian Kapital är ett bolag som förvärvar betydande poster i börsnoterade europeiska bolag. 2020 finansierade Cevian en professur i ekonomi på Handelshögskolan, i likhet med Barbara Bergström, efter att hon avyttrat aktier i Engelska skolan, men då med en professur ”inom organisation och ledarskap inom skolan och utbildningssektorn, i förening med starten av ett nytt centrum för skolforskning”, tillsammans med sin man, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter, Hans Bergström. Kritik mot finansiärernas tydliga egenintressen bemöter Bergström i media som ”aktivister och att sittande regering utgör ett kommunistvälde”. Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi, beskrev 2018 i sin bok ”Handels maktelitens skola”, som en närmast sluten institution med en starkt begränsad offentlighetsprincip, startad av bankiren Knut A Wallenberg, finansierad till mer än 80 % av näringslivet och därmed ifrågasätter intellektuell frihet, organisatoriskt oberoende och kritiskt tänkande bland studenterna, parametrar som ska känneteckna ett universitet, till skillnad mot den rådande marknadsliberalismen. Handelshögskolans rektor Lars Strannegård satt själv i Engelska skolans styrelse men avgick skyndsamt i samband med Bergströms doneringar om 60 miljoner. På Alla bolag kan man köpa till en tilläggstjänst för att se även de tidigare företagskopplingarna.


700 miljarder upphandlas per år, varav en miljard i Värmdö kommun där jag själv bor. I Värmdö har skolchefen avgått med motiveringen att han inte längre kan bedriva en säker verksamhet efter alla nedskärningar, medan striden om de kommunala skolenheter som skulle läggas ner i samband med Engelska skolans etablering på Värmdö, fortsätter. Efter folkomröstningen som initierades av föräldrar på Värmdö, utropade sig kommunstyrelsens ordförande (m) som vinnare, genom att tillgodogöra sig rösterna för de som inte röstat alls. Lite så känns det när man röstar, det spelar liksom ingen roll vad man röstar på, det blir ändå inte som man tänkt sig. I Schweiz röstar de varje kvartal och får till skillnad mot Värmdös invånare, underlag om vad frågan gäller och objektiv information för att läsa på, innan en folkomröstning.

I bostadsbristens Skellefteå, köper paret Sandra Lindgren och Mohammed Jawda upp fastigheter som de renoverar och hyr ut. 4000 kr i månaden kan man få för en enstaka sängplats till 70 000 kronor i månaden för en större bostad, beroende på skick. Medan medborgarna i Jämtland går samman för att kunna vara med i budgivningen på det som de egentligen redan gemensamt äger; skog, parker, byggnader, mark. Enligt regeringsformen utgår all offentlig makt från folket. Frågan är om det finns något offentligt kvar till nästa val, mer än de mest kostsamma posterna som aktörerna inte vill ha.

På sidan Skolavtal.nu har medborgare själva börjat granska skolavtalen. I Januari 2022 fick Värmdö kommun kritik från de granskande revisorerna.

Lotte Johanson
Ansvarig utgivare

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!