1971 fick en 18 åring sitt fotografi publicerat som omslagsbild i tidningen Foto. Bilden var den första inte nakna bilden på åratal. Lösnummer upplagan sjönk. Kort efter fick chefredaktören ett samtal från ledningen på den Bonnierägda tidningen, nästa nummer pryddes åter av naket omslag.

Enligt Presstödsförordningen ska media som uppbär presstöd vara fristående från ägarna, det vill säga innehållet vara fria från ägarnas åsikter om innehåll. En viktig grundbult i demokratin är att det finns tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet.

Bonnier ägde i fjol 43 % av de prenumererade flerdagstidningarna, med verksamhet i 16 länder, fördelat på 175 företag, bidrar Bonniers ekonomiskt till Handelshögskolans partnerprogram för företag, har ett nära samarbete med skolan gällande utbildning, forskning och studenter värvas som publicister. Bonnier familjen äger Growth Media som äger allt från SF studios och gaming till medecintekniska appar och ledande hälsoportalen Netdoktor, Dagens Medicin och Medibas, vilket gör de ledande inom svensk hälso- och sjukvård. De tillhandahåller också webbaserade verktyg till läkemedelsindustrin som ger geografisk överblick av läkemedelsanvändningen och sjukhusmarknaden gällande kontrakt.

Bonniers äger bland andra Dagens Nyheter, Sveriges största morgontidning som gått från att vara oberoende till oberoende liberal, Dagens Industri och största dagstidningen, ”oberoende liberala” Expressen. Från i år har de också största aktieposten i Mittmedia som består av 28 tidningar runt om i landet, bland dem Östersundsposten, Sundsvalls Tidning, Gefle Dagblad, Borlänge Tidning och Falu-Kuriren. De ägde även den nedlagda gratistidningen City. Tillsammans 43 tidningar. I tillägg har Bonniers, ”Allt om” tidskrifterna med teman som mat, teknik, föräldrarskap, ekonomi, miljö, vetenskap, hälsa. Bonniers ägde tidigare TV4 Media med en rad betal-tv kanaler men sålde till Telia Company som har svenska staten som majoritetsägare (38%).

För mer än tio år sedan varnade journalistförbundets dåvarande ordförande Agneta Lindblom Hulthén för ägarkoncentrationen. Att innehållet skulle komma att styras av, ägarnas val av chefer som delar ägasrnas värderingar. Nuvarande förbundsordförande Ulrika Hyllert menar att vi inte kan motarbeta ägarkoncentrationen, eftersom alternativet är nedläggningar och uppsägningar. Hon är glad och tacksam över att det finns personer som vill äga tidningar.

Den andra största tidningsägaren är norska Schibstedts Media Group som förutom Norges stora tidningar äger även Svenska Dagbladet, obunden moderat och oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Shibstedts har även en rad nättjänster. Huvudägare är Blommenholm industrier, familjen Anders Nya Wermlandstidningar samt en rad aktörer inom finansvärlden som Goldman Sachs, JP Morganchase, Citibank, Morgan Stanley och schweiziska banken UBS AG, samtliga åtalade för korruption. Utöver tidningsverksamheten är Schibstedts främst ett reklamföretag. Efter att Schibstedts 2019 investerat 20 miljoner i den vinstdrivande medieverksamheten Add Health Media (AHM) uttryckte VD för AHM på sin hemsida ”att kunna koppla Schibstedts mediers räckvidd till våra varumärken gör att vi kan nå ut med vårt budskap och ta stora kliv mot att bli dominerande inom hälsa och medecin”.

Den tredje stora koncernen är NTM koncernen (Norrköpings tidningars media, oberoende moderat) som äger TT Nyhetsbyrån, Öst Media, Sörmlands Media, Uppsala Nya Tidning, Gotlands Media, Norr Media, Piteå Tidningen, Råd & Rön, TU (Tidningsutgivarna), NMT fastigheter, Reklambyrån Fluis, eventbolaget Mötesfabriken. Den externa verkställande direktören har 29 aktiva styrelseuppdrag.

Presstödet kom till för att främja mångfald och konkurrens i utbudet av nyhetsmedier. Det beviljas en andra eller tredje nyhetstidning på orten.

I mars meddelade Bonnier News och Schibstedts att de bildar ett gemensamt bolag, Sweship som ska bistå den kraftigt växande
e-handeln att nå ut med varor till svenska hem på ett effektivt sätt. Återstår att se vad konkurrensverket säger om det. Marcus Wallenbergs styvdotter Sachs är numer ingift i Bonnier familjen och Storykit.

SVT, SR och UR räknas som public service. Inför valet 2014, valde SVT att stoppa sändningen av Stefan Jarls film ”Godheten”, med hänvisning till kravet på opartiskhet inför valet. En dokumentär som lyfte fram hur politik och finansvärlden är sammanvävda och dess ägastrukturer, där ministrar gått från att besluta om att privatisera verksamhet till att leda den samma i en ny karriär.

Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) föreslår 2021 att bara medier som ägnar sig åt “ansvarstagande nyhetsförmedling” ska komma ifråga för mediestöd. Bland annat ska nyhetsförmedling som “vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap” inte kunna få mediestöd.

Tidningsutgivarna (TU) kallar förslaget ”olämpligt” och “avstyrker bestämt”. De menar att en statlig myndighet som ägnar sig åt att stämpla medier som ansvarstagande respektive icke-ansvarstagande, ger utrymme för subjektiva bedömingar som vilka vetenskapliga studier som ska ges företräde, när de visar på olika resultat eller när kunskap anses vara etablerad.

Journalistförbundet ifrågasätter i sitt remissvar myndighetens tolkning av begreppet “redaktionellt innehåll av hög kvalitet”. Historiskt har det begreppet kopplats till antal anställda journalister och andel eget innehåll. MPRTs förslag innebär att en ny typ av innehållsgranskning införs och indirekt en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Publicistklubben menar att MRPT försöker koppla ihop myndighetsutövning och det självreglerande medieetiska systemet, en verksamhet de anser står fri från stat och myndigheter, en grundbult i hela konstruktionen och Medieombudsmannen ifrågasätter varför det medieetiska systemet ska vävas samman med statliga stödsystem. Men jag tror alla vet att Silicon Valley är de som verkligen har och tar makten över det fria ordet, propagandan och reklamen. Dagens Demokrati vill lyfta fram beslutsprocesserna och underlagen inför dom och ge dig möjlighet att vara med och ta beslut utifrån relevant fakta. För det arbetet behöver vi din hjälp. I form av ekonomiska medel men också i form av teknik stöd. Men vi är helt fristående från religösa, partipolitiska, ekonomiska intressen och annat beroende.
silicon_valley_och_makten_ver_medierna.pdf

Lotte Johansson
Ansvarig utgivare

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär inga press- eller mediestöd, 1235383740 skriv Dagens Demokrati

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!