Regeringen har yrkat på ändringar i valförordningen (2005:874). Om riksdagen
godkänner förändringarna, träder dessa i kraft den 1 mars 2022. Det innebär bland annat att Valmyndigheten får en utökad föreskriftsrätt i 6a och 16 §§ att ta ut avgifter för hantering av valsedlar och kuvert från partier för makuleringar, destruktion och hantering av returer av valsedlar. Det gör att de små partierna utan partistöd kommer att få ännu svårare att bedriva opinion och valkampanj inför nästa val, eftersom de arbetar utifrån minus. Att bygga ett parti tar tid och kräver som regel ett par val för att överhuvudtaget lyckas ta sig in.

Samtliga beslutade ställningstaganden av Valmyndigheten läggs till löpande
efter att de är beslutade om och finns tillgängliga i sin helhet på valcentralen.val.se. Ett av de redan beslutade ställningstaganden är; att anmälan av kandidater för partier med
registrerad partibeteckning, måste anmäla alla sina kandidater. Genom att anmäla kandidater för ett val låser partiet sina listor. Väljarna kan inte skriva till namn på valsedeln och på så sätt nominera andra kandidater än de som partiet själv valt.

Ett parti med registrerad partibeteckning som vill anmäla sina kandidater i valet till riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige måste anmäla samtliga kandidater. Om ett parti vill skydda sig mot oönskade nomineringar måste partiet anmäla kandidater i alla valkretsar. Om partiet vill anmäla kandidater till riksdagen måste partiet anmäla kandidater i samtliga riksdagsvalkretsar. Detsamma gäller för region- och kommun-fullmäktige. De kan alltså inte ha anmälda kandidater i en riksdagsvalkrets och ej anmälda kandidater i en annan riksdagsvalkrets, i samma val. Ett parti som inte anmält kandidater i en viss riksdagsvalkrets men som får mandat där, kommer inte kunna besätta mandatet med en kandidat från annan valkrets.

I stället för att lämna in namnunderskrifter till Valmyndigheten kan partiet visa upp sina stödförklaringar för notarius publicus som sedan kan utfärda ett intyg till stöd för anmälan. Av intyget ska det framgå antalet namnunderskrifter och att de undertecknande är röstberättigade i valet till den beslutande församling som anmälan gäller. Intyget ska skickas in till Valmyndigheten.

För att ett parti ska kunna beställa namnvalsedlar måste partiet först ha anmält sitt deltagande i valen 2022. Om partiet har en registrerad partibeteckning kan anmälan ske genom att partiet anmäler sina kandidater senast den 8 april 2022 till länsstyrelsen.
Sista dag för att beställa namnvalsedlar för garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen, är den 8 april 2022. Namnvalsedlar kan beställas även efter den 8 april 2022, men då garanteras inte leverans senast 45 dagar före valdagen (dvs. den 28 juli 2022). Vill partiet beställa valsedlar under eller efter sommaren behöver partiet ta kontakt med länsstyrelsen som får ha en dialog med tryckerierna om tryck och leverans är möjligt att hinna med.

Sista dag att anmäla deltagande i valen 2022 är den 12 augusti 2022. Ett parti som har mandat i en beslutande församling behöver inte aktivt anmäla sitt deltagande i det valet, utan anses anmält som deltagande i valet till den beslutande församling där partiet är representerat. Därutöver är partier som har mandat i riksdagen sen 2018 automatiskt anmälda till alla val 2022.

För partier som inte har registrerad partibeteckning och inte heller har mandat i en kommun- eller regionfullmäktige, ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. Sista dag att anmäla behörig beställare till Valmyndigheten är den 28 februari 2022. Valmyndigheten rekommenderar att de partier som inte är tvungna att anmäla behörig beställare ändå anmäler vem som är behörig beställare.

Ett parti som vid valet får eller som fick minst en procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller som är eller vid valet blir representerat i aktuell kommun- eller regionfullmäktige får gratis namnvalsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i valområdet – den så kallade fria kvoten.

Partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten ska betala enligt 4.2.3, det vill säga partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som de beställer, enligt en fast kostnadsdel och en rörlig. Den fasta omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen
omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.

• Fasta kostnaden per valsedel (lista) är 240 kronor för svartvitt tryck samt 470
kronor för färgtryck.
• Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar är 53 kronor för både svartvitt tryck och
färgtryck.

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar
beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1000 valsedlar. Det innebär att
startavgiften täcks av den fria kvoten. Om ett parti gör en tilläggsbeställning av en tidigare
beställd valsedel (lista) så ska partiet betala startkostnaden igen. Det är länsstyrelserna som handlägger partiernas valsedelsbeställningar och som ska ge information om vad som gäller, bland annat genom informationsträffen.

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. Röstmottagarna lägger också ut vissa partivalsedlar. Namnvalsedlar ansvarar partierna för själva.

Inför val 2022

  • Den 12 november 2021 var sista dagen för partier att begära utläggning av partivalsedlar. En förmån som endast gäller partier som fått 1 procent eller mer av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, och de som fick mandat i region- och kommunfullmäktige vid valet 2018. Vill en väljare rösta på ett annat parti, får denna välja en blank valsedel och själv skriva det partinamn och eventuellt ett kandidatnamn. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de blanka valsedlarna på alla röstmottagningsställen. Gäller även partivalsedlar för val till kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige. Medan Valnämnden lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen för valsedlar, oavsett typ av valsedel. Partierna själva ansvarar för att skicka namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats som valnämnden i kommunen beslutat om. Partierna ansvarar även för att se till att namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Röstmottagarna som består av människor som inte representerar något parti officiellt, lägger sedan ut och fyller på valsedlarna i valsedelstället. Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, kontrollerar att partiet som levererar valsedlar har anmält deltagande i valet, placerar dem i valsedelstället och ansvarar för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.

VIKTIGA DATUM
28 februari 2022 Partier får tillgång till VALID för att beställa namnvalsedlar

28 februari 2022
• Partier på riksnivå bör senast anmäla behörig beställare av
namnvalsedlar, per län, till Valmyndigheten
• Sista dag för partier att registrera (eller byta) partibeteckning
hos Valmyndigheten.

8 april 2022
• Sista dag att beställa namnvalsedlar för leveransgaranti 45
dagar före val
• Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla
kandidater och lämna in kandidatförklaringar

12 augusti 2022 Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valen 2022

24 augusti 2022 Förtidsröstningen startar

9 september 2022 Sista dag för kandidater att lämna in samtycke. Gäller de kandidater
som inte är anmälda av ett parti, dvs kandidater som inte står på låsta
listor.

11 september 2022 Valdag

På Valkalender för 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige – Valmyndigheten kan ni läsa en utökad kalender inför valen
2022. På Valmyndighetens hemsida finner ni mer information inför valen 2022.

Lotte Johansson
Ansvarig utgivare

Dagens Demokrati drivs helt ideellt. Stötta oss genom enskilda bidrag, prenumerera eller skriv om remisser och lagförslag som ligger i pipen, om folkomröstningar som pågår i din kommun eller skriv en välunderbyggd debattartikel med tydlig källanvisning.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!