Sarah Händel ger exempel – denna gång från Estland och Tyskland.

Demokratin äger rum i mötet mellan människor – när vi står upp för vår åsikt, när vi öppnar oss för andra synsätt, när vi gemensamt låter något nytt uppstå. På grund av Corona kunde vi det senaste året till största delen bara verka online och det har framför allt visat en sak: Mycket fler människor har deltagit! Därför var det på tiden för Mehr Demokratie att organisera en konferens i vilken vi frågade: Vad betyder det digitala för demokratin? I två delar redogör vi här för de impulser vi fick gällande detta ytterst relevanta tema, som hittills varit alltför lite i fokus.

När det handlar om digitalisering av demokratier rör vi oss inom en oerhörd spännvidd. I denna artikelserie presenteras två länder som är långt före sin tid: Estland och Taiwan. Vad kan Tyskland [och andra länder] lära sig av dem och var befinner vi oss överhuvud taget? Härnäst berättar dåvarande estniske informationsansvarige Taavi Kotka för oss om Estland som världens mest digitaliserade demokrati. Det lilla landet har använt frigörelsen från Sovjetunionen för att slå in på sin alldeles egen väg för medborgarna, men framför allt också vara attraktivt för investerare. I ett land med drygt än 1,3 miljoner invånare, men med yta större än Schweiz, är det inte lätt, att som förvaltning, vara allestädes närvarande och leverera bra service. Lösningen var att utföra allt online. Sedan 2001 kan medborgarna med digital identitet (e-ID) klara av alla samhällsärenden. 2005 infördes val online. 2007 var all service även tillgänglig med smartphone och 2014 blev Estland det första land i världen som införde virtuellt invånarskap. Även utlänningar kan via digital identitet lämna skatte-deklarationer och öppna bankkonton utan att sätta en fysisk fot inom landets gränser. En framgångsrik strategi för att locka till sig kapital.

Estländarna blev något överrumplade av många av dessa utvecklingar, men idag tillhör det den estniska självständigheten att vara en så kallad E-troende.

Digitalisering har blivit vardag i privat såväl som offentlig sektor och erbjuder många fördelar. Man kan till exempel med ett klick se de egna läkarjournalerna och man sparar in köstående för myndighetsärenden. Det digitala sörjer även för transparens och motverkar den korruptionskultur som var dominerande under sovjettiden.

I Estland kommer digitaliseringen att användas för att organisera befintliga strukturer mer effektivt, för att göra demokratin öppnare, samt bättre involvera människor och bli mer strukturell. Enbart online-valet sänkte barriären för demokratiskt deltagande och höjde det hittills måttliga valdeltagandet med 5 %. Samtidigt är den väl etablerad; i det senaste valet 2019 användes den redan av 28 % av alla röstberättigade (motsvarande 44 % av de röstande). Och fanns det ännu större skillnad mellan åldersgrupperna, utjämnas den uppenbarligen med tiden.

Som perspektiv för Tyskland ser Linus Neumann från Chaos Computer Club däremot mycket kritiskt på online-val och finner att det noga räknat är fel utgångspunkt för en digital strategi. Orsaken är enkel; människorna förstår inte hur hur ett sådant system fungerar. Elektroniska valsystem, som säkerställer att valet är hemligt och trots det kontrollerbart, är ytterst komplexa. Om det efter ett val påstås att det har förelegat manipulation skulle regeringen inte kunna förklara på ett begripligt sätt varför det inte varit manipulerat. Precis det måste emellertid vara möjligt. Annars finns faran att människorna förlorar förtroendet för valet och därmed dras grunden för demokratin bort. Exakt så resonerar Författningsdomstolen och dömde 2009 att online-val inte kan organiseras i enlighet med grundlagen.

Enligt Neumanns åsikt är det för närvarande av mer central betydelse att förändra våra generella tillvägagångssätt vid utveckling av digital demokratisk infrastruktur. Ty det finns ju även i Tyskland ett e-ID, som knappast någon använder och det är ingen slump. Hans förklaring är att när vi vill bygga upp något i Tyskland, då diskuterar vi bakom stängda dörrar och var och en tar med sina krav dit. Sedan blir det kompromisser och ännu fler kompromisser, varefter det på slutet kommer ut ett komprometterat system därifrån. Tysklands fixering vid hierakier får till följd att våra digitala system helt enkelt kopierar det föregående, eftersom man varken har mod eller anspråk på att bryta upp traditionella hierarkier och maktmonopol. Så slutar tillämpningar som e-ID med nödvändighet som knappt utnyttjade ruiner.

Sedan kommer Neumann att tala om en helt grundläggande konflikt. Nämligen konflikten mellan hållbart och decentraliserat uppbyggda system, som stödjer demokratin och centralistiska system, som framstår cool och futuristisk och med vilka det är lätt att tjäna pengar. Om det nu blir en digital infrastruktur måste den centrala frågan vara: Vem betjänas av dessa system? Betjänar de helt och hållet kapitalistiska intressen som massmanipulationen på Facebook för försäljnings-ändamål eller står de till tjänst för de många? Och det är enligt Neumann en fråga som inte bara uppstått vid digitaliseringen. Vi har samma problem när det gäller till exempel klimatförsämringen. Att bygga upp ett uthålligt system tar lång tid, är ytterst komplext och kommer först efter viss tid att visa sin nytta; därför satsar vi på snabba behovsorienterade lösningar från privata aktörer. Lösningar som sällan är varaktiga. Det är akut nödvändigt för staten att ställa sig bakom att decentraliserade, hållbara lösningar utvecklas, annars kommer vårt samhälle att bli ytterligare överflyglat av kapitaldriven digitalisering i fåtalets intresse.

Exakt denna utmaning har Taiwan antagit. Audrey Tang, Taiwans digitaliseringsminister, har gett oss en imponerande inblick i, hur det digitala i allas intresse kan göra demokratin öppnare, mer empatisk och intelligent. Läs mer om detta i del 2 om digital demokrati i nästa nummer!

Sarah Händel (Kontorschef i Mehr Demokratie Baden-Württemberg)

Vi uppbär varken presstöd eller partistöd. Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, 1235 3837 40 skriv ”Dagens demokrati”.

(Översättning: Lennart Hedman)

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!