Om demokrati är ett betygsämne för Moderaterna kan vi börja med att ge dem underkänt i demokrati.

Redan i den grundläggande synen på demokrati har vi förlorat Moderaterna i Vellinge kommun. Kommunalrådet Carina Wutzler (M) ser inte sig själv som en representant för kommunborna, utan utnyttjar demokratin som en scen för att visa sina egna “talanger”. Det är ett grovt fel och misslyckande för demokratin. Carina bör vara i kommunfullmäktige för att representera sina väljare, inte sig själv.

Uttalandet kommer från en artikel i Sydsvenskan där kommunborna är trötta och besvikna på kommunens utveckling. Utvecklingen går inte som kommunborna vill, vilket är ett demokratiskt misslyckande.

Kommunborna i Vellinge har nu börjat en namninsamling för ett folkinitiativ för att folkomrösta om Naturums och konsthallens framtid. Enligt planerna ska den stängas efter årsskiftet.
– I bristande medborgardialog och folklig representation i kommunfullmäktige är direktdemokratiska verktyg det optimala för medborgarna att kunna uttrycka sina åsikter och visa vem det är som egentligen bestämmer.

i stället för att ta åt sig kritik och arbeta för att tillmötesgå folkviljan sätter sig kommunalrådet Carina Wutzler på tvären mot demokratin.

“Vi ser inte folkomröstningar som ett bra demokratiskt verktyg”, säger Carina W till Sydsvenskan.
Carina anser att helheten försvinner när man ställer komplexa frågor i ett ja/nej-format.

– För det första måste inte en omröstning ha ett ja/nej format. För det andra röstade Moderaterna med ett tydligt ja för att fortsätta med planerna för stängning. Varför var frågan inte för komplex när ni röstade om det i kommunfullmäktige?

Allt det här kunde ha undvikits om Moderaterna hade fört en medborgardialog och sökt enighet i kommunen i stället för att förlita sig helt på majoritetsprincipen i kommunfullmäktige. Den verkar i det här fallet inte verkar vara förenlig med folkviljan.

I största möjliga mån bör breda politiska överenskommelser eftersträvas för att inte undergräva demokratins fundament.

“Vi har parlamentarisk demokrati [..]. Sen får Vellingeborna betygsätta vart fjärde år.”, säger Carina W till Sydsvenskan.

Demokratins innebörd är inte att folket ska kunna välja ett parti som får full auktoritär makt i fyra år och där folket först efter mandatperioden ska betygsätta hur duktig man har varit. En demokrati är ständigt levande och pågående. Demokrati försvinner inte för att ett val har ägt rum, utan snarare pånyttföds.

Hur ska Vellingeborna, som avskydde att kommunen lade ner konsthallen, agera vid nästa val om man ansåg att flera steg gick ändå i rätt riktning? Hur kan kommunborna visa sitt missnöje i enskilda sakfrågor om nu kommunrådet avfärdar tillgängliga direktdemokratiska verktyg?

Istället för att gå mot mer auktoritet behöver vi gå mot mer demokrati. Den demokratiska kampen är långt ifrån över och det finns flera åtgärder vi måste ta i tu med. Bland annat:

  • * Politiker måste visa större förtroende för sina väljare.
  • * Politiker måste i större utsträckning vända sig till väljarna vid förändringar som påverkar deras liv och vardag.
  • * Väljarna måste i större utsträckning få möjlighet att uttrycka sina åsikter.
  • * Väljarna måste alltid ha det sista ordet i en demokrati.

Man kan tycka vad man vill om sin granne, den där Facebook-användarens kommentarer, sin mor eller dotter. I en demokrati behöver vi alla få synas och höras, få påverka och bestämma hur utvecklingen i vårt land, region och stad ska fortsätta, även i mindre frågor som konsthall, badhus eller skolor. Vi har alla olika erfarenheter i livet och tillsammans bygger vi ett pussel av hur vårt samhälle ser ut och kan utvecklas till det bättre, hur din vardag kan bli bättre tillsammans med alla andras.

Politiker måste sluta se politiken som ett verktyg för att uppfylla egna drömmar och bekräftelsebehov och börja se det som det förtroendeuppdrag det är.

Du är inte där för att få en femma i att bygga höghus, trea i antal rivprojekt påbörjade eller underkänt i demokrati. Du, Carina Wutzler, är där för att representera och föra folkets talan. Där folkomröstningar är ett självklart alternativ på direkt kommunikation och den renaste formen av demokrati.

Vi måste fortsätta sträva efter ett mer demokratiskt samhälle.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!