Ett medborgarförslag har skickats in till kommunfullmäktige där det efterfrågas att sammanträdena görs tillgängliga för allmänheten genom digitala sändningar.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet.

Med dagens teknologi samt system är detta ett ypperligt sätt att öka invånarnas möjlighet till att vara delaktiga. För flera personer kan det även vara lättare att inhämta information muntligen än att enbart studera skrivna protokoll.

Det kan tänkas att ledamöterna känner sig obekväma med att det hela sänds ut för allmänheten, samtidigt är detta redan vedertaget på riksdagsnivå så rimligtvis bör detta inte utgöra ett hinder.

Återstår att se hur kommunstyrelsen väljer att svara på motionen.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!