Gunnar Wetterberg, historiker och författare, ger oss en historisk tillbakablick på det lokala självstyret, ända från Medeltiden, i SKR:s podcast ”Demokratiresan” - #62 Det lokala självstyret – en finurlig uppfinning. Wetterberg reflekterar över utvecklingen och ger oss sina bästa...
Folkinitiativ som blir till lokala folkomröstningar infördes av lagstiftarna i syfte att stärka den lokala demokratin men Thomas Hermansson uppger i Barometer, att direktdemokrati snarare försvagar demokratin. Hermansson menar att det bara är de som är engagerade i frågan som...
EU:s fördrag, Lissabonfördraget, trädde i kraft 2009. Det satte punkt för två årtionden av utvidgningar och fördjupad integration. Eurokrisen, brexit och rättsstatskrisen kom att prägla de följande åren. Lissabonfördragets argument att det skulle göra EU effektivare och mer demokratiskt,...
Pengar uppfanns som ett verktyg av de styrande för att organisera och utveckla samhället, för att viktiga sysslor skulle kunna utföras. Dubbel bokföring av krediter och skulder visade vem som var skyldig vad. Väder, krig och andra katastrofer kunde...
Sedan finansmarknadens avreglering 1985, handlar det allt mindre om framgång i affärsverksamhet, desto mer är det aktiemarknaden och börskurser som styr. Blackrock, Vanguard Group och State street är tre multinationella företag och storägare i 90 procent av de börsnoterade företagen...
Vallagen kommer ändras för att ge ett starkare skydd för röstberättigade. Förändringarna innebär bland annat att valnämnden kommer ta över ansvaret att lägga ut alla valsedlar i val- och röstmottagningslokalerna. Andra förändringar som röstades igenom i riksdagen var: Röstmottagare ska...
Smittsamma sjukdomar som i omgångar orsakat massdöd över hela världen, var fram till 2009/10, enligt WHO, det som kännetecknar en pandemi. Mest kända pandemi är Digerdöden, en infektionssjukdom med dödlig utgång. Under 1300-talet drabbade den var tredje europé. Man...
Den 3 oktober 2000 arrangerar gymnasiet i Vallentuna en studiedag på temat IT och demokrati, syftet är att försöka väcka intresset för politik bland unga. Ett företag som har utvecklat ett elektroniskt debattsystem kommer till gymnasiet och sätter upp ett nätverk. Arbetet med...
Medborgarrådets inledande presskonferens väckte stort intresse bland tidningar, TV och radio. Regionalkonferenserna fick respektive lokalpress att ta upp ämnet. Vid de sex kvällskonferenserna deltog mellan 15 och 45 medborgare. Med runt borden satt alltid ledamöter från alla Förbundsdagens partier. Deras...