2019 var ukrainska Vladimir med och renoverade en klassik segeljakt som räddats från att huggas i bitar. Ett halvår senare inviterades jag ombord som fotograf och för att hjälpa till att organisera upp lite. Tillsammans med en svensk kapten,...
2021 kom Regeringens handlingsplan mot korruption. Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer inledde samma år med att beställa en övergripande granskning av, hur upphandlingar har skötts i kommunen. Den 11 februari 2022 kom PWC, Price Waterhouse Coopers rapport. Den visar att...
Uttalandet kommer från Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, under hans tal i World Economic Forum 2020. En internationell stiftelse som drivs av de globala företagen och som samlar världens mest inflytelserika ledare inom politik och näringsliv sedan 1971. Efter sitt...
Det krävs två beslut i riksdagen med ett mellanliggande val för att ändra någon av våra grundlagar. Men inget land ändrar så många grundlagar som Sverige gör.Den 1 januari 2023 beräknas en ny grundlagsändring träda i kraft som ska...
Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. En del tror att direktdemokrati är synonymt med nollfrågeparti men så är inte fallet, däremot är direktdemokrati ett enfrågeparti - nämligen att ge folket mer inflytande. Då handlar det förstås inte om...
Gunnar Wetterberg, historiker och författare, ger oss en historisk tillbakablick på det lokala självstyret, ända från Medeltiden, i SKR:s podcast ”Demokratiresan” - #62 Det lokala självstyret – en finurlig uppfinning. Wetterberg reflekterar över utvecklingen och ger oss sina bästa...
Folkinitiativ som blir till lokala folkomröstningar infördes av lagstiftarna i syfte att stärka den lokala demokratin men Thomas Hermansson uppger i Barometer, att direktdemokrati snarare försvagar demokratin. Hermansson menar att det bara är de som är engagerade i frågan som...
EU:s fördrag, Lissabonfördraget, trädde i kraft 2009. Det satte punkt för två årtionden av utvidgningar och fördjupad integration. Eurokrisen, brexit och rättsstatskrisen kom att prägla de följande åren. Lissabonfördragets argument att det skulle göra EU effektivare och mer demokratiskt,...
Pengar uppfanns som ett verktyg av de styrande för att organisera och utveckla samhället, för att viktiga sysslor skulle kunna utföras. Dubbel bokföring av krediter och skulder visade vem som var skyldig vad. Väder, krig och andra katastrofer kunde...
Sedan finansmarknadens avreglering 1985, handlar det allt mindre om framgång i affärsverksamhet, desto mer är det aktiemarknaden och börskurser som styr. Blackrock, Vanguard Group och State street är tre multinationella företag och storägare i 90 procent av de börsnoterade företagen...